Wednesday, July 02, 2008

BAB ZIKIR - Zikir Tariqat

Zikir adalah sesuatu perkara yang mengasyikkan, hakikatnya kita semua sedang berzikir cuma bezanya kita sedar atau tida, itulah perbezaan bagi orang yang berilmu dan tidak berilmu.Itulah perbezaan bagi orang yang berbuat tanpa mengetahui dari orang yang mengetahui dan berbual, dan minta kita dijauhi sebagai orang yang mengetahui tetapi tidak berbuat.

Tariqat adalah perjalanan, kebanyakkan kita menanggap jika hendak bertariqat kita perlulah mengambil ajaran dari tariqat yang ada seperti Tarikat Nassyabandi, Tarikat Ahmadiah dan sebagainya.Perjalanan yang ditafsirkan pula adalah perjalanan hati sebenarnya.Zikir yang dibuat oleh ajaran Tarikat yang saya sebutkan adalah hanya bertujuan untuk menyucikan hati, secara tidak langsung membersihkan hati serta perjalanan fikiran dalam hati.Pokok pangkal adalah hati.Kiblatnya pula adalah Baitul Makmur dan zikirnya Jahar sama seperti Zikir Syariat.Zikirnya juga bukan hanya menyebut-nyebut tetapi disertai dengan kerja, kerja dan kerja supaya tidak sia-sia amalan.

Kerja pula datang setelah kita berilmu, nikmat pula datang sesudah kita bekerja.

Labels